Priser
Alle priser er i Norske kroner (NOK) og inkludert 25% mva


Levering
Vi har ett fast frakt/ekspedisjonsbegyr på 60 kr pr orde her i Norge. Varen sendes så raskt som mulig og innen 5 virkedager.  Varen blir sendt med Posten. Ved sendinger til andre land enn Norge må du kontakte oss på mail (folk@fatogfe.no). Varen kan også hentes i butikk ved å velge dette når du kommer til handlekurven.  


Ordrebekreftelse
Når varen blir bestilt og betalt, mottar du en ordrebekreftelse fra oss på mail.


Transportskader
Om det skulle oppstå en transportskade ber vi deg om å ta kontakt så snart som mulig.


Betaling
Betaling skjer med kort eller faktura via Klarna.  Faktura har 14 dagers betalingsfrist.  Ved spesialbestillinger sender vi, sammen med orden, en faktura med 14 dagers  betalingsfrist. Slike bestillinger må skje etter avtale pr mail.Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Fat og Fe fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.